‘DEAŞ’ın Horasan kolu’ mercek altına alındı

admin

MİA, “Terörizmle Mücadele ve Türkiye: DEAŞ / Horasan Yapılanması” raporunu dün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu. Raporda DEAŞ/Horasan yapılanmasının 22 Mart 2024’te Moskova’daki terör saldırısıyla tekrar gündeme geldiği vurgulandı.

YERALTINDA ÖRGÜTLENDİ

Raporun, “DEAŞ/Horasan Yapılanmasının Türkiye’ye Yönelik Faaliyetleri bölümünde, Ağustos 2016-Mart 2017 sürecinde Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütünün büyük bir darbe yediği vurgulandı. Harekât kapsamında yaklaşık 3 bin DEAŞ mensubu etkisiz hâle getirilirken 2 bin kilometrelik bir alanın da terörden temizlendiği kaydedildi. Raporda ayrıca şu saptamalara yer verildi:

“Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki etkili adımları da örgütün daha çok yeraltında ve dar hücreler şeklinde örgütlenmesine neden olmuştur. Bu hücreler ise ağırlıklı olarak sosyal ağları zayıf olan ve ülkeye ya kaçak yollarla ya da turist vizesi ile gelen şahıslardan teşekkül etmektedir. Bu şahıslar, militan temin etme çalışmalarını, ülkeye farklı yollarla gelmiş yabancılar arasında yoğunlaştırmıştır.”

ÜÇ BOYUTLU ŞEMA

Raporda yer verilen şemada, DEAŞ Horasan yapılanmasının itici ve çekici faktörleri ile örgüte karşı alınacak önlemler şöyle sıralandı:

A- İTİCİ FAKTÖRLER:

Sosyo ekonomik dezavantaj: Yabancılaşma, toplumsal dışlanma, düşük toplumsal statü.
Siyasi nedenler / Devlet yapılanması ve dış faktörler: Dış müdahale ve işgal, siyasi baskı ve dışlayıcı siyasi yapılar.
Dini faktörler: Dini geleneklerden kopuş, dini istismar, muteber dini otorite olmayışı.
Kişisel koşullar: Yoksulluk, eğitimsizlik, aile içi sorunlar, travma, dışlanmışlık, gelecek kaygısı, aşağılanmışlık, kişisel arayış, macera arayışı.

B- ÇEKİCİ FAKTÖRLER:

İdelojik çekicilik: İdeolojik anlatı ve ideolojik aidiyet hissi.
Sosyal ağlar: Ulusötesi ağların ve söylemlerin yayılması, güvene dayalı sosyal ağların istismarı (kabile / dini grup gibi).
Statü: Şiddet ve terörü anlamlı kılma çabası, daha büyük bir ülkünün parçası olma.
Finansal teşvikler: Mali imkanlar sunulması, mali fırsatların reklam edilmesi.

C- ÖNLEMLER:

■ Bölgesel düzeyde güvenlik, istihbarat ve ilgili alanlarda iş birliğini güçlendirmek.
■ Örgütün savaşçı ve kaynak transferini engellemek için sınır güvenliğini güçlendirmek ve sıkı kontroller uygulamak.
■ Radikalleşebilecek bireyleri tespit edip sosyal ve psikolojik hizmet sağlamak.
■ Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme programları planlamak.
■ Finansal kaynaklara erişimini engellemek, uluslararası alanda izole etmek.
■ Mesleki eğitim programları gerçekleştirmek.
■ Deradikalizasyon ve psikolojik destek çalışmaları yürütmek.
■ Yerel savunma kabiliyetlerini artırmak ve toplumsal bilinci yükseltmek.
■ Kültürel ve manevi değerlerin korunmasına yönelik çalışmaları artırmak.
■ Dış müdahaleye karşı uluslararası diplomasi ve iş birliğini güçlendirmek.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri