Çalışma yaşamı nasıl değişiyor?

admin

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplantısı, TOBB ETÜ’de gerçekleştirildi. Başkanlığını Gürsel Baran’ın yaptığı Genel Kurul’a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Konsey Başkanları ile TOBB Delegeleri katıldı. 

Genel Kurulda küresel gelişmelerin yanı sıra yapısal reformlar, mesleki eğitim, ikiz dönüşüm gibi gündemin önemli başlıkları ele alındı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu özellikle bu konularda kurumun yıl içerisindeki etkinliklerine vurgu yaptı. 

Yüzde 10’a ulaşan küresel enflasyonun, yüzde 7’nin altına düşmesinin öngörüldüğünü bildiren Hisarcıklıoğlu, enerji, gıda ve tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılara rağmen, dünya ekonomilerinin çoğunun dirençli çıktığını ve genel bir iktisadi durgunluğun önüne geçildiğini ifade etti. Özellikle ihracatımız açısından büyük önem taşıyan Euro Bölgesi’nde, büyümenin bu yıl hızlanmasının beklendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, ortaya çıkan bu durumun ülkemizde seçimsiz geçecek dört yıl ile değer kazanacağını ve Türk özel sektörünün desteklerle çok daha iyi bir düzeye ulaşacağına inandığını belirtti. 

2 milyon üyesi ile TOBB, 81 il ve 160 ilçede örgütlü 365 Oda ve Borsa, 67 sektör meclisi ve kadın – genç girişimci kurulları ile Türk özel sektörünün çatı örgütü niteliğindedir. TOBB üyeleri, Türkiye’deki istihdamın yüzde 71’ini (17 milyon istihdam), milli gelirin yüzde 74’ünü (790 milyar $), yatırımların yüzde 78’ini (170 milyar $) ve ihracatın tamamını (256 milyar $) gerçekleştiriyor. 

Bu büyüklükte bir kurumsal yapının ülkemizin pek çok sorununun çözümü için irade ortaya koyması oldukça önemli, nitekim gerek Hisarcıklıoğlu’nun Genel Kurul’daki ifadeleri gerekse geçtiğimiz haftalarda toplanan 13. Çalışma Meclisi’nde TOBB temsilcilerinin yaptıkları açıklamalar oldukça önemli. 

Yeni çalışma biçimi 

Çalışma yaşamı perspektifinden bakınca etkisini her gün daha çok artıran dijital dönüşümün istihdam piyasalarına ve çalışma hayatına yansımasıyla birlikte, uzaktan, kısmi, hibrit ve sınır aşan çalışmalar, tam zamanlı çalışmaların yerine geçmeye başlaması sebebiyle, özellikle gençler, artık yeni çalışma biçimleri ile esneklik arıyorlar. 

Bu noktada, mevzuatımızda yer alan esnek çalışma biçimlerini ILO standartları ve AB direktifleri ile uyumlu hale getirerek katılıklardan arındırmamız gerekiyor. TOBB bu konuda hazırlamış olduğu çalışmalar ile işgücü piyasasında yaşanacak dönüşümler için şimdiden aksiyon almaya başlıyor. 

Diğer yandan, sadece İŞKUR kayıtlarına göre 400 bin iş açığımız var. Ama gerçekte bu rakam milyonlara ulaşıyor. Sadece nitelikli ve deneyimli çalışanlarda değil, niteliksiz ve deneyim gerektirmeyen işlerde bile ciddi bir sorun yaşanıyor. Bu bağlamda, eğitim sisteminin işgücü piyasasının taleplerine cevap verecek şekilde güncellenmesi ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun esnekliklerin sağlanması, istihdamın sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu TOBB tarafından sürekli dile getiriliyor. 

Nitekim TOBB Mali Genel Kurulu’nda konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu da 129 meslek lisesinin hamiliğini üstlendiklerini dile getirerek, “Bunları, en çok tercih edilen okullar haline getirdik. Böylece meslek liseleriyle, iş gücü talebi arasındaki uyumsuzluğu giderdik. Gençlerimizi meslek sahibi yaptık. Firmalarımıza da nitelikli insan kaynağı sağladık” dedi. 

Proje fabrikası… 

Çalışma yaşamı bakımından günümüzde değerlendirilmesi gereken bir başka konu da “girişimcilik”. TOBB bu konuya gerçekten çok önem vermekte, nitekim benim de akademik kadrosunda olduğum TOBB ETÜ’de Uluslararası Girişimcilik bölümü bulunmakta. 

Diğer yandan kadın ve genç girişimcilik de TOBB bünyesinde daima ön plana çıkan konuların başında. 

Genel Kurul konuşmasında bu konuya da özellikle yer veren Hisarcıklıoğlu “Türkiye’nin 81 ilinde 15 bine ulaşan üyesiyle, bu alanda Avrupa’nın en büyük teşkilatı haline geldiler. Kurullarımız adeta birer proje fabrikasına dönüştü. Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için canla başla çalışıyorlar. Dünyanın önde gelen şirketleriyle, ortak projeler yapıyorlar. Girişimciliği teşvik eden yüzlerce faaliyete imza atıyorlar. Her sene daha fazla kadına ve gence rol model oluyor, yol gösteriyorlar. İş hayatında yer almalarını ve yükselmelerini sağlıyorlar. Kadın ve genç girişimci kurullarımız; sizlerle birlikte ülkemizi bu coğrafyanın girişimcilik merkezi yapacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu. 

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri